Subscribe

Projekt

( 0 Szavazat ) 

Lenti Város Önkormányzata
pályázatot nyújtott be a Nyugat-dunántúli Regionális Operatív Program „Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban” című (NYDOP–2007-3.1.1./A) pályázati felhívás keretén belül. A pályázat célja a városközponti, alközponti területek fejlesztése, a társadalmi kohézió erősítése, a helyi közösségek támogatása, a civil szerveződések aktivizálása valamint a helyi identitás erősítése, vonzó és élhető városi környezet kialakítása, a feltárt gazdasági, kulturális és közösségi lehetőségek kihasználása érdekében. A pályázatot az első fordulóban támogatásra érdemesnek ítélték. Ezt követően kezdődött meg a közel egy éves projektfejlesztési szakasz, ahol az első fordulóban beadott pályázati anyag, műszaki tartalom részletes kidolgozása, illetve a szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása történt meg. A második fordulós pályázati dokumentáció benyújtására 2009. decemberében került sor, 2010. május hónapban pedig megérkezetta támogató levél.

A Támogatási Szerződés ünnepélyes aláírására 2010. augusztus 19. napján került sor.

Register to read more...

( 33 Szavazat ) 

Lenti Város Önkormányzata
az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez 2008. június 16-án benyújtott „Városközpont funkcióbővítő megújítása Lentiben” című, NYDOP-3.1.1/A-2008-0016 azonosítószámú pályázatát a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága első fordulóban 655.472.000,- Ft összköltséggel, 494.074.000 Ft támogatási összeggel támogatásra érdemesnek találta.


latvanyterv 3A pályázat célja az akcióterület által érintett településrész komplex, integrált fizikai megújítása, új gazdasági, közösségi és szociális funkciók megjelenése, a meglévő funkciók megerősítése, ezáltal a városközponti területek fejlesztése, a társadalmi kohézió erősítése, a helyi közösségek támogatása, a civil szerveződések aktivizálása, valamint a helyi identitás erősítése, vonzó és élhető városi környezet kialakítása, a feltárt gazdasági, kulturális és közösségi lehetőségek kihasználása érdekében.
A városközpont funkcióbővítő fejlesztésének előkészítése érdekében az I. fordulóban elkészült az Előzetes Akcióterületi Terv, melyet Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2008. május 14-i ülésén 128/2008. (V.14.) ÖKT. száma határozatával elfogadott. Az Akcióterületi Terv feladata, hogy feltérképezze a lakossági-, vállalkozói- és civil igényeket arról, hogy milyen új funkciókat látnának szívesen a megújuló belvárosban. Az akciótervnek ezen kívül fel kell mérnie azt is, hogy a városközpont rekonstrukciójához milyen magántőkéből megvalósuló beruházások kapcsolódhatnak, és legfőképp azt, hogy ezeknek a dinamizálásához mely beruházásokat szükséges és lehetséges az Európai Uniós forrásokból megvalósítani.
A pályázat második fordulójában a projektfejlesztés zajlott. A feladat-meghatározások véglegesítésre, a közbeszerzési eljárások lebonyolítását és hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátására (Deák Ügyvédi Iroda), a műszaki ellenőrzésre (Kapos Hidro Kft.) és a tervezésre (Zalaki Bt.) vonatkozó szerződések megkötésre, az építési beruházásra irányuló közbeszerzési eljárás megindításra került (mely eredménytelenül zárult). A projekt megvalósítása során beszerzésre kerülő bútorok, berendezések, eszközök szállítására vonatkozó szerződés aláírására (GARZON Bútor Kereskedelmi Kft.) 2010. április 2. napján sor került. A projektfejlesztési útvonalterv szerint a műszaki tartalom véglegesítése megtörtént, elkészültek az engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk. A tervezői költségbecslések elkészítésre, az Előzetes Akcióterületi Terv véglegesítésre került.

Register to read more...

( 0 Szavazat ) 

A Végleges Akcióterületi Terv letölthető a Dokumentumtárból.